۱۳۹۶-۰۵-۲۷

درس‌هایی برای زندگی


«... از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم و السلامهُ فی الوحدهَ.»


 [گلستان سعدی - باب دوم - در اخلاق درویشان]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر