۱۳۹۶-۰۷-۰۳

پاییز رادیو چهرازی - 3


نشسته، تکیه به‌دیوار، می‌گم: اگه نیای تنها می‌رمـا. تولد جمشید آبانه. عین همون آبانی که هرچی در زدیم وا نکرد. نشست کنار دیوار، خیره موند تا پایــــیز هر سال.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر