۱۳۹۶-۰۶-۲۶

سعدی‌خوانی‌ها - دو


اگر از شما پرسید: «عیب‌های مرا بگو.»
به او بگویید: «این سخن از دیگری پُرس که آن نظر که مرا با توست، جز هنر نمی‌بینم.»*


* گلستان سعدی

پ‌ن: ور هنری داری و هفتاد عیب - دوست نبیند به‌جز آن یک هنر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر