۱۳۹۶-۰۶-۲۷

سعدی‌خوانی‌ها - چهار: درس‌هایی برای زندگی


«مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده؛ گفتم مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته‌دلی باشد.»


گلستان سعدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر