2017-09-26

گیریم که پاییز


چه کند با تقویم
آن‌که از دوری تو
همه زندگی‌اش پاییز است.


 • رحمان نقی‌زاده