۱۳۹۶-۰۷-۰۴

سعدی‌خوانی‌ها - یازده: درس‌هایی برای زندگی


سعدیا دی رفت و فردا هم‌چنان موجود نیست
در میان این و آن، فرصت شمار امروز را