2017-10-17

سعدی‌خوانی‌ها - بیست‌ونه«هر که را در خاک غربت پای در گِل ماند، ماند»

سعدی