۱۳۹۶-۰۷-۱۴

چه مشتاقانه سر به تسلیم می‌نهیم - شعرکه هیچ گوشه‌ای از سرزمین تن‌اَت
دست‌ناخورده نخواهد ماند
در هجوم بی‌رحمانه سرانگشتان‌اَم.
‌چه مشتاقانه تسلیم شده‌ای
به این شبیخون ِ ناگهان وُ بی‌وقفه.
فروریخته حریم لباس‌هات
به زنجیر شده دست‌هات
به تاراج رفته لب‌هات
- ولی با همه این‌ها - 
تو هنوز فاتح این نبردی.


رحمان نقی‌زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر