2017-10-22

سعدی‌خوانی‌ها - سی‌وچهار«عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت»

سعدی