۱۳۹۶-۰۷-۱۷

اگر اندوه‌گین هستی، چرا می‌خندی


باید بدهم روی لباس‌هایم به‌خطی خوانا این بیت از فاضل نظری را بنویسند: «شادم تصور می‌کنی، وقتی ندانی ... لب‌خندهای شادی و غم فرق دارند» شاید که پاسخ مناسبی باشد برای آن سطحی‌نگرهای ظاهربین که حال انسان را تنها از حالات چهره‌اش قضاوت می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر