۱۳۹۶-۰۹-۰۹

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه: درس‌هایی برای زندگی


ای خواجه! برو به هر چه داری
یاری بخر وُ به هیچ مفروش

سعدی