۱۳۹۶-۰۹-۱۹

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه‌ودو
«زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کَس»

سعدی