۱۳۹۶-۱۰-۰۷

به‌زودی ... به‌زودی ... به‌زودی مرگ است


به‌زودی. به‌زودی. به‌زودی. به‌زودی. این به‌زودی یعنی کی خواهد بود؟ چه کلمۀ هراس‌انگیزی است این: به‌زودی. به‌زودی ممکن است یک ثانیۀ دیگر باشد. به‌زودی می‌تواند یک سال طول بکشد. به‌زودی کلمه‌ای است هراس‌انگیز. این به‌زودی آینده را در هم می‌فشارد، آن را کوچک می‌کند و دیگر هیچ چیز مطمئنی در کار نخواهد بود، هیچ چیز مطمئنی؛ هرچه هست دودلی و تزلزل مطلق خواهد بود. به‌زودی هیچ نیست و به‌زودی چه‌بسا چیزهایی است. به‌زودی همه‌چیز است. به‌زودی مرگ است...
 قطار به‌موقع رسید هاینریش بُل کیکاووس جهانداری نشر چشمه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر