۱۳۹۶-۱۲-۰۶

سعدی‌خوانی‌ها - شصت‌وُیکگفته بودم چو بیایی غم ِ دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

سعدی