۱۳۹۶-۱۲-۱۵

سعدی‌خوانی‌ها - شصت‌وُپنج
«چاره بعد از تو ندانیم به‌جز تنهایی»

سعدی