۱۳۹۶-۱۲-۱۶

سعدی‌خوانی‌ها - شصت‌وُشش
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

سعدی