۱۳۹۶-۱۲-۱۸

سعدی‌خوانی‌ها - شصت‌وُهشت
«دل من نه مرد آن است که با غمش برآید»

سعدی