۱۳۹۷-۰۱-۱۲

نقطه پایان سال هزاروُسی‌صدوُنودوُشش


امسال هم در پایان هر ماه یادداشت کوتاهی از فعالیت‌هایم نوشتم. دورنمای حال و روز کلی‌ام را می‌شود  در عناوین این یادداشت‌ها دید!
در ادامه دوازده یادداشت مربوط به سال 1396 را می‌نویسم:

فروردین 96 : این چه رازی‌ست که هر بار بهار پ‌ن: همه یادداشت‌هایی که با این عنوان نوشته‌ام را می‌توانید در دفترچه خاطرات بخوانید!