2018-07-19

مرداب‌شدگی


آن‌قدر گذشته که یادمان نمی‌آید این اندوه از سطح پا گرفته و این چنین عمیق شده؛‌ یا ریشه در اعماق داشته و خزیده تا سطح زندگی‌مان.

مرداب شده‌ایم.


رحمان نقی‌زاده