2018-07-25

درباره عشق


عشق برای ویرانی می‌آید...
آن‌چه از عشق به‌جا می‌ماند، دیگر «ما» نیستیم. ما ذره‌ذره پای عشق‌ها ویران شده‌ایم. آن‌چه بعد از عشق می‌ماند، ویرانه‌ای است که دیگران «ما» می‌بینند.
رحمان نقی‌زاده