۱۳۹۷-۰۷-۰۹

نامه‌های سوخته - نزار قبانی


آیا آتش نامه‌هایم را بلعید؟
اگر شاهکارهای من نبود، زیبایی تو هم نبود
دهان تو
به زیبایی حروفی است که نوشته‌ام
شانه‌هایت باقی‌مانده گریه‌های من
و من بخشی از همان جوهری هستم
که نامه‌ها را نوشته

هنوز به‌خاطر دارم
کدام حرف را با کجای سرانگشتانم نوشته‌ام


- نزار قبانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر