۱۳۸۸-۰۹-۳۰

ارتش چرا ندارهچند روز بعد از نگارش این پست، عازم خدمت سربازی شدم. به‌عنوان یادگاری و ثبت در تاریخ نگه می‌دارم! [محتوا حذف شد.]

۱۳۸۸-۰۹-۱۲

دعوت‌نامه گوگل ویو


این پست را به‌عنوان یادگاری از دوران گوگل‌ویو نگه می‌دارم. [محتوا حذف شد.]