۱۳۸۹-۰۲-۰۹

برشی از کتاب: خاطرات يک مغ - پائولو كوئليو


خداوند انتقام نيست، عشق است. تنها شيوه او برای مجازات اين است كه شخصی را كه مانع يک كردار عاشقانه می‌شود، وادار می‌كند آن را ادامه دهد.


 خاطرات يک مغ / پائولو كوئليو / آرش حجازی

۱۳۸۹-۰۱-۲۵

ابتکار به سبک ایرانی


رو ديوار دبيرستان دخترانه نوشته شده بود: «نوشتن هر گونه متن و آگهی تبليغاتی منع قانونی دارد». زيرش با اسپری، بزرگ نوشته بودن: «دوستت دارم؛ حتي اگه منع قانونی داشته باشه!»