۱۳۸۹-۰۱-۲۵

ابتکار به سبک ایرانی


رو ديوار دبيرستان دخترانه نوشته شده بود: «نوشتن هر گونه متن و آگهی تبليغاتی منع قانونی دارد». زيرش با اسپری، بزرگ نوشته بودن: «دوستت دارم؛ حتي اگه منع قانونی داشته باشه!»

۵ نظر: