۱۳۹۰-۰۷-۲۰

نقل قول از کتاب در قند هندوانه - ریچارد براتیگان

میخواستم شب را پیش ِ پائولین باشم.
می‌دانستم که وقتی منتظر ِ من است تا برگردم،
در خواب چه‌قدر زیبا می‌شود
و بود.‏‏ریچارد براتیگان - در قند هندوانه

۱۳۸۹-۱۰-۲۷

شعر: علی‌رضا روشن

وقتی می‌روی
تمام چيزهای عادی
يادگاری مي‌شوند
حساس می‌شوند
ترک برمی‌دارند
بر مبل نمی‌شود نشست
كه تو آن‌جا نشسته بودی
هوا را نمی‌شود نفس كشید
كه عطر تو آن‌جا بوده است
وقتی نيستی
همه‌چيز
تو را يادآوری می‌كند
تو را و نبودنت را


 - عليرضا روشن