۱۳۸۹-۱۰-۲۷

شعر: علی‌رضا روشن

وقتی می‌روی
تمام چيزهای عادی
يادگاری مي‌شوند
حساس می‌شوند
ترک برمی‌دارند
بر مبل نمی‌شود نشست
كه تو آن‌جا نشسته بودی
هوا را نمی‌شود نفس كشید
كه عطر تو آن‌جا بوده است
وقتی نيستی
همه‌چيز
تو را يادآوری می‌كند
تو را و نبودنت را


 - عليرضا روشن