۱۳۹۱-۰۴-۲۶

نقل قول: یک عاشقانه آرام


بیا تا برکه‌های حقیر دغدغه را دریا کنیم ای دوست!
چراکه هیچ دریایی، هرگز، از هیچ توفانی نهراسیده است
و هیچ توفانی، هرگز، دریایی را غرق نکرده است.


 یک عاشقانه‌ی آرام - نادر ابراهیمی - انتشارات روزبهان