۱۳۹۲-۰۱-۰۱

درس‌هایی برای زندگی


کسی که اسلحه زیاد حمل می‌کنه همیشه برنده بازی نیست. کسی برنده‌س که از کم‌ترین سلاح به‌ترین و بیش‌ترین استفاده رو بکنه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر