۱۳۹۲-۰۴-۰۲

Midnight in Paris


Man Ray: A man in love with a woman from a different era. I see a photograph!
Luis Buñuel: I see a film!
Gil: I see insurmountable problem!
Salvador Dalí: I see rhinoceros!

  Midnight in Paris +

۱۳۹۲-۰۳-۲۸

ریشه‌های آسمان - رومن گاری


در مورد ِ مردها نباید از روی ِ کارهای ِ بعد از شلوارکــَـنی قضاوت کرد. برای ِ کثافت‌کاری‌های ِ واقعی‌شان لباس بر تن می‌کنند.


 ریشه‌های  آسمان - رومن گاری - منوچهر عدنانی

۱۳۹۲-۰۳-۲۲

ریشه‌های آسمان - رومن گاری


فهمیدم، باز حرفی زدم که نبایست، از شدت زندگی در تنهایی عادت ِ حرف زدن با مردم را از دست داده‌ام. وانگهی بد هم نیست که آن را از دست بدهم.


 ریشه‌های  آسمان - رومن گاری - منوچهر عدنانی

۱۳۹۲-۰۳-۱۷

در آغوش‌کشی


من دیگه طناب‌کشی بازی نمی‌کنم،
به‌جاش در آغوش‌کشی بازی می‌کنم.
که در اون به‌جای ِ این‌که طناب رو بکشند،
همه همدیگر رو در آغوش می‌کشند
و در اون، هرهر می‌خندند،
روی ِ قالی می‌غلتند،
همه ماچ و بوسه می‌کنند،
همه لبخند می‌زنند،
همه همدیگر رو بغل می‌کنند،
خلاصه،
همه برنده‌اند.

  جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه / شل سیلورستاین / حمید خادمی

۱۳۹۲-۰۳-۱۲

نقل قول: جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه - شل سیلورستاین


این نشون می‌ده که اگه راه ناهموار باشه و مسیر تپه دشوار باشه، آدم اگه فقط گمون کنه که می‌تونه، کافی نیست!

   جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه / شل سیلورستاین / حمید خادمی