۱۳۹۴-۰۵-۰۶

درس‌هایی برای ننوشتن


بعدها فهمیدم که نوشتن پیچیده‌تر از آنی است که در نگاه ِ اول به‌نظرم رسیده بود. جای خوش‌بختی است. اگر چنین نبود، جهان نویسندگان بسیار بیش‌تری از اکنون می‌داشت، و زیر ِ بهمن ِ اوراق ِ چاپی دفن می‌شد، که البته می‌تواند یکی از پایان‌هایی باشد که در انتظار ِ جهان است. 

روح پراگ: یک دوران ِ کودکی غیرمعمولی، ایوان کلیما، خشایار دیهیمی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر