۱۳۹۴-۰۸-۲۳

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد


کسی به فکر گل‌ها نیست
کسی به فکر ماهی‌ها نیست
کسی نمی‌خواهد
باور کند که باغچه دارد می‌میرد،
که قلبِ باغچه زیرِ آفتاب ورم کرده است،
که ذهنِ باغچه دارد آرام‌آرام
از خاطرات سبز تهی می‌شود.
و حس باغچه انگار
چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است.
حیاط ِ خانه‌ی ما تنهاست
حیاطِ خانه‌ی ما
در انتظار بارش یک ابر ناشناس
خمیازه می‌کشد
وَ حوض ِ خانه‌ی ما، خالی‌ست...

 فروغ فرخزاد : ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر