۱۳۹۴-۱۱-۰۵

تماس : اُکتاویو پازدست‌های من پرده‌های هستی تو را از هم می‌گشاید
در برهنه‌گی ِ بیش‌تری می‌پوشاندت
اندام‌به‌اندام عریانت می‌کند
دست‌های من.
و از پیکرت
پیکری دیگر می‌آفریند.


 اُکتاویو پاز - ترجمه‌ی احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر