۱۳۹۴-۱۰-۱۸

آخرین انار دنیا


این‌ها را برای مسابقه‌ی داستان‌های ده کلمه‌ای «آخرین انار دنیا» نوشته بودم، که مورد اقبال داوران قرار نگرفت، و از راهیابی به مراحل پایانی باز ماند!


یک.
باغبان، آخرین انار دنیا را چید؛ باغ سیاه سفید شد.

دو.
مانده تا قرمز از حافظه‌ی رنگ‌ها نرود؛ آخرین انار دنیا.

سه.
آخرین انار دنیا افتاد؛ قلب درخت شکست، باد سردی وزید.

چهار.
آخرین انار دنیا؛ پلاستیک پاره؛ یلدای جوی آب رنگی شد.

پنج.
سرخی لب‌های معشوق‌اَش را، شاعر ِ عاشق گفت: «آخرین انار دنیا». 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر