۱۳۹۵-۰۸-۱۳

چه‌قدر به‌تان دروغ گفته باشم خوب است


گفتم: «دروغ نگو، تو همیشه خوب هستی.»
گفت: «نه، اشتباه می‌کنی. من همیشه می‌تونستم خودمو خوب نشون بدم. دیگه نمی‌تونم، یعنی امروز نمی‌تونم.»


 مجموعه داستان «دشمنان جامعۀ سالم» - سید ابراهیم نبوی - نشر نی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر