۱۳۹۵-۱۱-۲۲

ای صاحب تمامِ فال‌ها


کاش هرجا که کسی از روی استیصال دست‌به‌دامان حافظ می‌شد و تفالی می‌زد، حضرت می‌گفتش:
«مصلحت دید من آن است که مردم همه‌کار ... بگذارند وُ سرِ طرۀ یاری گیرند»

و هربار که شک وُ تردید به‌دلت می‌افتاد، نتیجۀ تفال می‌شد:
«رخ ِ تو در دلم آمد، مراد خواهم یافت ... چراکه حالِ نکو در قفای فال نکوست»

وَ لب‌خند می‌زدی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر