۱۳۹۶-۰۳-۰۵

حسرت


«آقای کوگل‌ماس... چای می‌خواید؟»
کوگل‌ماس آه‌کشان پاسخ داد: «نه، من یه ماجرای عاشقانه می‌خوام. من موسیقی، عشق، زیبایی، طبیعت دست‌نخورده و یه خلوت می‌خوام.»


 مرگ در می‌زند - وودی آلن - ترجمه حسین یعقوبی - نشر چشمه